II Ti-mô-thê 3:3

II Ti-mô-thê 3:3 VIE2010

không có tình người, bất nhân, vu khống, ngông cuồng, dữ tợn, ghét điều lành
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ