I Ti-mô-thê 5:20

I Ti-mô-thê 5:20 VIE2010

Hãy công khai khiển trách những kẻ cứ tiếp tục phạm tội, để những người khác phải sợ.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ