Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

I Cô-rinh-tô 16

16
VI. Phần kết luận
(16:1-24)
Việc quyên góp
1Về việc quyên góp tài chính cho các thánh đồ thì anh em hãy làm theo cách tôi đã chỉ dẫn cho các Hội Thánh miền Ga-la-ti.#Rô 15:25-26. 2Vào mỗi ngày đầu tuần, mỗi người trong anh em, tùy khả năng của mình, hãy dành ra một phần; đừng đợi khi tôi đến rồi mới quyên góp. 3Khi đến, tôi sẽ phái những người mà anh em tín nhiệm mang thư của tôi và tặng phẩm của anh em đến thành Giê-ru-sa-lem. 4Nếu thấy cần tôi phải đi, thì những người ấy sẽ cùng đi với tôi.
Dự định của Phao-lô
5Tôi sẽ đến thăm anh em sau khi đi qua Ma-xê-đô-ni-a, vì tôi định qua Ma-xê-đô-ni-a.#Công 19:21. 6Tôi sẽ lưu lại với anh em, có thể trọn cả mùa đông, để anh em đưa tôi đi đến nơi nào tôi muốn đi. 7Nếu Chúa cho phép thì lần nầy tôi không chỉ muốn gặp anh em trên đường đi mà thôi, nhưng hi vọng sẽ lưu lại với anh em ít lâu. 8Nhưng tôi sẽ lưu lại Ê-phê-sô cho đến lễ Ngũ Tuần,#Lê 23:15-21; Phục 16:9-11.#Công 19:8-10. 9vì một cánh cửa rộng lớn và hứa hẹn đã mở ra cho tôi, dù ở đó vẫn còn nhiều sự chống đối.
Dặn dò và chào thăm
10Nếu Ti-mô-thê có đến, hãy cố gắng giúp cho anh ấy cảm thấy thoải mái giữa anh em, vì anh ấy cũng làm việc cho Chúa như chính tôi vậy.#I Cô 4:17. 11Vì vậy, đừng ai xem thường anh ấy. Hãy giúp anh ấy đi bình an, để anh ấy trở về với tôi; vì tôi đang trông đợi anh ấy cùng với các anh em khác.
12Còn về anh em chúng ta là A-pô-lô, tôi đã cố thuyết phục anh ấy đi với các anh em khác đến thăm anh em, nhưng hiện nay anh ấy chưa muốn đi. Tuy nhiên, lúc có dịp tiện anh ấy sẽ đi.
13Anh em hãy tỉnh thức, hãy đứng vững trong đức tin, hãy can đảm và mạnh mẽ. 14Mọi điều anh em làm, hãy làm trong tình yêu thương.
15Thưa anh em, tôi còn một lời dặn nữa, anh em biết gia đình Sê-pha-na là những trái đầu mùa tại vùng A-chai; họ đã hết lòng phục vụ các thánh đồ.#I Cô 1:16. 16Tôi khuyên anh em hãy thuận phục những người như vậy, và cả những người đồng cam cộng khổ với họ. 17Tôi rất vui vì Sê-pha-na, Phốt-tu-na và A-chai-cơ đến đây; họ đã bù lại sự thiếu vắng của anh em; 18vì những người ấy đã làm tươi tỉnh tinh thần của tôi cũng như của anh em. Hãy biết quý trọng những người như vậy.
19Các Hội Thánh tại vùng A-si-a chào thăm anh em, A-qui-la, Pê-rít-sin và Hội Thánh nhóm lại trong nhà họ gửi lời thăm anh em trong Chúa.#Công 18:2. 20Tất cả anh em ở đây chào thăm anh em. Hãy lấy cái hôn thánh mà chào nhau.
21Chính tôi, Phao-lô, tự tay viết lời chào thăm anh em.
22Nếu có ai không kính yêu Chúa thì phải bị a-na-them!#16:22 A-na-them: là một lời rủa sả. Ma-ra-na-tha!#16:22 Ma-ra-na-tha: là tiếng A-ram, nghĩa là: “Chúa đến!” hoặc: “Lạy Chúa! Xin hãy đến!” 23Cầu xin ân điển của Chúa là Đức Chúa Jêsus ở với anh em! 24Tình thương của tôi ở với tất cả anh em trong Đấng Christ Jêsus.

Tô màu

Chia sẻ

Sao chép

None

Bạn muốn lưu những tô màu trên tất cả các thiết bị của mình? Đăng ký hoặc đăng nhập

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi