Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Những câu Kinh Thánh phổ biến từ Quan án 15

Những câu Kinh Thánh phổ biến chưa có sẵn cho đoạn này

Các Kế hoạch Đọc và Tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnQuan án 15

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi