Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Những câu Kinh Thánh phổ biến từ Sáng-thế Ký 1

Các Kế hoạch Đọc và Tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnSáng-thế Ký 1

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi