Biểu trưng YouVersion
Biểu tượng Tìm kiếm

Những câu Kinh Thánh phổ biến từ II Sử Ký 9

Những câu Kinh Thánh phổ biến chưa có sẵn cho đoạn này

YouVersion sử dụng cookies để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng cookies như được mô tả trong Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi