YouVersion Logo
Search Icon

Tesitamenti Umupwa 1965

Nyiha, Tanzania

Introduction

Tumanyaje ukuti shima lwe mushiNyiha tukuti “umwene” lwe tukumutaha uMulungu uYise pamo uYesu Chilisiti (mushlngeleza lye likuti “Lord”, namushiSwahili lye likuti “Bwana”), pe tukusimba nisopelo ya M impiti (uMwene); nkandi lwe tukutaha avamwene va munsi (mushIngeleza Iye likuti “king”, namushiSwahili Iye likuti “mfalme”) pe tukusimba insopelo ya m inyinsi (umwene)

“uMwen’ uZebayoti” Iye likuti: UMwene wa mpuga zya vahavizya.


Bible Society of Tanzania

NYi1965 PUBLISHER

Other Versions by Bible Society of Tanzania

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy