Paghahanap ng Daan Pabalik sa Panginoon

5 Araw

May hinahanap ka bang higit pa sa iyong buhay? Ang paghahangad ng higit pa ay nangangahulugan lamang ng pagnanais mong bumalik sa Diyos—saan man naroon ang iyong ugnayan sa Panginoon ngayon. Lahat tayo ay nakakaranas ng mga tatak ng ating pinagdaanan—o ng ating pagkagising—sa ating paghanap sa daan pabalik sa Diyos. Maglakbay sa bawat karanasang ito at hayaang maging mas maikli ang distansya sa pagitan ng kinaroroonan mo ngayon at sa kung saan mo gustong pumaroon. Kung nais nating matagpuan ang Panginoon, mas ninanais Niyang matagpuan Siya.

Tagapaglathala

Nais naming pasalamatan sina Dave Ferguson, Jon Ferguson at ang WaterBrook Multnomah Publishing Group sa kanilang pagpapagamit ng gabay na ito. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bumisita sa: http://yourwayback.org/

Tungkol sa Tagapaglathala

Higit sa 750000 ang natapos basahin