Mga Gawa 2:44

Mga Gawa 2:44 RTPV05

Nagsasama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay para sa kanilang lahat.
RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised)
Ibahagi

Mga Libreng Babasahing Gabay at Debosyonal na may kaugnayan sa Mga Gawa 2:44