Genesis 1:1

Genesis 1:1 MBBTAG12

Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa
MBBTAG12: Magandang Balita Biblia
Ibahagi

Mga Libreng Babasahing Gabay at Debosyonal na may kaugnayan sa Genesis 1:1