Genesis 1:1

Genesis 1:1 MBB05

Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa
MBB05: Magandang Balita Biblia (2005)
Ibahagi