Salmo 6:8

Salmo 6:8 ASND

Lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng kasamaan, dahil narinig ng PANGINOON ang aking pag-iyak.
ASND: Ang Salita ng Dios
Ibahagi