Salmo 6
ASND

Salmo 6

6
Salmo 6#6 Salmo 6 Ang unang mga salita sa Hebreo: Awit na isinulat ni David. Para sa direktor ng mga mang-aawit: Tugtugin ang instrumentong may walong kwerdas.
Panalangin para Tulungan ng Dios
1O Panginoon, huwag nʼyo akong parusahan kahit na kayo ay nagagalit sa akin.
2Maawa po kayo sa akin at akoʼy pagalingin,
dahil akoʼy nanghihina na.
3O Panginoon, akoʼy labis na nababagabag.
Kailan nʼyo po ako pagagalingin?
4Dinggin nʼyo ako Panginoon at akoʼy palayain.
Iligtas nʼyo ako sa kamatayan alang-alang sa pag-ibig nʼyo sa akin.
5Dahil kung akoʼy patay na ay hindi na kita maaalala,
sa lugar ng mga patay ay hindi na rin ako makakapagpuri pa.
6Akoʼy pagod na sa sobrang pagdaing.
Gabi-gabiʼy basa ng luha ang aking unan, dahil sa labis na pag-iyak.
7Ang aking mga mataʼy namumugto na sa kaiiyak,
dahil sa ginagawa ng lahat kong mga kaaway.
8Lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng kasamaan,
dahil narinig ng Panginoon ang aking pag-iyak.
9Narinig niya ang paghingi ko ng tulong,
at sasagutin niya ang aking dalangin.
10Mapapahiya at matatakot ang lahat ng aking kaaway,
kaya bigla silang tatakas dahil sa sobrang kahihiyan.

Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible)

Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc. ®

Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.


Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Ang Salita ng Dios