Kawikaan 6:7

Kawikaan 6:7 ASND

Kahit na walang namumuno at nag-uutos sa kanila
ASND: Ang Salita ng Dios
Ibahagi

Mga Libreng Babasahing Gabay at Debosyonal na may kaugnayan sa Kawikaan 6:7