Kawikaan 6:2

Kawikaan 6:2 ASND

at naipit ka sa pangakong iyon
ASND: Ang Salita ng Dios
Ibahagi