Kawikaan 6:15

Kawikaan 6:15 ASND

Kaya biglang darating sa kanya ang kapahamakan at hindi na siya matutulungan.
ASND: Ang Salita ng Dios
Ibahagi