Efeso 4:26

Efeso 4:26 ASND

Kung magalit man kayo, huwag kayong magkasala. At huwag nʼyong hayaan na lumipas ang araw na galit pa rin kayo.
ASND: Ang Salita ng Dios
Ibahagi

Efeso 4:26

Ibahagi

Mga Libreng Babasahing Gabay at Debosyonal na may kaugnayan sa Efeso 4:26