1 Juan 4:7

1 Juan 4:7 ASND

Mga minamahal, mag-ibigan tayo dahil ang pag-ibig ay mula sa Dios. Ang umiibig sa kanyang kapwa ay anak ng Dios at kumikilala sa Dios.
ASND: Ang Salita ng Dios
Ibahagi