คำถาม

คำถาม

7 วัน

ในแผนการอ่าน 7 วันนี้ เบธ มัวร์ ใช้คำถามจากพระคัมภีร์เพื่อนำคุณไปสู่ความสนิทสนมกับผู้ที่รู้จักคุณดีที่สุด เครื่องหมายวรรคตอนที่ท้ายประโยคพูดถึงความอยากรู้อยากเห็น ความสนใจ และอาจเป็น ความสงสัย คำถามคือคำเชื้อเชิญไปสู่ความอ่อนแอ เพื่อความสนิทสนม พระคัมภีร์ไม่ตะขิดตะขวงต่อคำเชื้อเชิญเช่นนี้ ครั้งแล้วครั้งเล่าที่เราเห็นคนของพระเจ้าตั้งคำถามต่อพระผู้สร้างของพวกเขา นอกจากนี้เรายังเห็นพระเจ้าแห่งจักรวาลถามคำถามต่อสิ่งทรงสร้างของพระองค์ด้วย คำถาม เป็นความท้าทายให้ตอบรับคำเชื้อเชิญ  เรียนรู้ที่จะเจาะลึกลงในพระคำ เพื่อตอบคำถามของพระเจ้า และนำคำถามของคุณมาหาพระองค์ ให้เครื่องหมายวรรคตอนนั้นเป็นแผนที่ที่จะนำคุณเข้าสู่ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดขึ้นกับพระบิดา

ผู้เผยแพร่

เราขอขอบคุณ Beth Moore และ LifeWay Women สำหรับการแบ่งปันแผนการอ่านนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม: http://www.lifeway.com/thequest

เกี่ยวกับผู้เผยแพร่

มากกว่า 100000 คนที่อ่านจบแล้ว