พระคัมภีร์ในหนึ่งปี 2023 พร้อมด้วยคำอธิบายจาก นิคกี้และพิพพา กัมเบลตัวอย่าง

พระคัมภีร์ในหนึ่งปี 2023 พร้อมด้วยคำอธิบายจาก นิคกี้และพิพพา กัมเบล

วันที่ 1 จาก 365

ตั้งเป้าหมายในวันปีใหม่ตั้งเป้าหมายในวันปีใหม่

ผมเป็นสมาชิกในสโมสรสควอช ซึ่งเป็นห้องออกกำลังกายด้วย ในวันที่ 1 มกราคมของทุกปี พวกเขาจะนำอุปกรณ์ออกกำลังกายใหม่ ๆ มาเสริมจนเต็มพื้นที่ แต่พอถึงวันที่ 7 มกราคม อุปกรณ์เสริมเหล่านั้นก็ถูกย้ายออกไปหมดเนื่องจากคนส่วนใหญ่มักล้มเลิกความตั้งใจกับสิ่งที่ตั้งเป้าไว้ในต้นปี และสโมสรก็กลับสู่สภาวะปกติ!

* หุ่นดี
* ลดน้ำหนัก
* ลดการดื่มแอลกอฮอล์
* เลิกบุหรี่
* ปลดหนี้

ไม่แปลกอะไรที่คนเราจะตั้งเป้าหมายเหล่านี้ไว้ในช่วงต้นปี แน่นอนเราทุกคนมักตั้งเป้าหมายในเรื่องที่เราล้มเหลวมาก่อน

ข่าวดีก็คือในแต่ละปีเป็นโอกาสดีสำหรับการเริ่มต้นใหม่ และก็เป็นเช่นนั้นในแต่ละสัปดาห์ และทุกวันอาทิตย์ก็เป็นวันแรกของสัปดาห์ ซึ่งจริง ๆ แล้วเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ในทุก ๆ วัน

สามคำแรกที่ปรากฏในพระคริสตธรรมคัมภีร์คือ *'ในปฐมกาล…'* (ปฐมกาล 1:1) พระวจนะแต่ละตอนในวันนี้จะบอกเราหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับการเริ่มต้นใหม่และโอกาสใหม่ ๆ รวมถึงคอยชี้แนะการตั้งเป้าหมายในวันปีใหม่ที่เป็นไปได้นี้ด้วย

สดุดี 1:1-6“ปีติยินดี” ในพระคริสตธรรมคัมภีร์


หากคุณกำลังเริ่มท้าทายตัวเองในการอ่านพระคัมภีร์ในหนึ่งปี พระธรรมสดุดีนี้มีถ้อยคำที่หนุนจิตชูใจสำหรับคุณมากมาย


พระสัญญาของพระเจ้าคือเมื่อคุณ 'ปีติยินดี' ในพระวจนะและ 'ใคร่ครวญ' ตามพระวจนะ 'ทั้งกลางวันและกลางคืน' (ข้อ 2 พระคัมภีร์ตอนนี้จาก The Message โดยผู้แปล) ดังนั้นชีวิตของคุณก็จะได้รับพระพร ความสุข เกิดจากสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณ แต่พระพรเกิดขึ้นผ่านการติดสนิทพระเจ้าและได้ใคร่ครวญพระวจนะของพระองค์


พระเจ้าสัญญาว่าจะให้เราเกิดผล ('ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาล' ข้อ 3ข) มีกำลังอยู่เสมอ ('และใบก็ไม่เหี่ยวแห้ง' ข้อ 3ค) และรุ่งเรืองขึ้น ('ทุกสิ่งที่เขาทำก็จำเริญขึ้น' ข้อ 3ง) โดยไม่จำเป็นต้องมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านวัตถุแต่อย่างใด!


พระคำตอนนี้ได้รับการกลั่นกรองโดยเล็งให้เห็นถึงบั้นปลายชีวิตของ 'คนอธรรม' ผู้เขียนหนังสือสดุดีไม่ได้แสดงให้เห็นว่าคนอธรรมจะไม่เจริญรุ่งเรือง เขาเพียงแต่ย้ำเตือนให้เราตระหนักถึงความรุ่งเรืองที่มาเพียงชั่วครั้งชั่วคราว 'แต่เป็นเหมือนแกลบซึ่งลมพัดกระจายไป…[คนอธรรม] จะพินาศ' (ข้อ 4,6)


กุญแจที่นำไปสู่ความมั่นคง ชีวิตนิรันดร์ การเกิดผลและพละกำลัง ล้วนขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของคุณกับพระเจ้า ในขณะที่คุณมุ่งมั่นดำเนินตาม 'ทางของคนชอบธรรม' คุณมั่นใจได้เลยว่าพระเจ้าจะทรงเฝ้ารักษาทางของคุณไว้ (ข้อ 6)ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระสัญญาอันยิ่งใหญ่ในขณะที่ข้าพระองค์ได้ตั้งใจแน่วแน่ที่จะปีติยินดีในพระวจนะของพระองค์และใคร่ครวญอย่างสม่ำเสมอ


มัทธิว 1:1-25 จดจ่อที่พระเยซู


ให้ชีวิตของคุณมุ่งมั่นจดจ่อไปที่พระเยซู พระคริสตธรรมคัมภีร์ทั้งหมดเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซู พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่เริ่มต้นด้วยลำดับพงศ์พันธุ์ของพระองค์


ในขณะที่เราอ่านรายชื่อลำดับพงศ์พันธ์ุของพระเยซู เราจะพบว่ารายชื่อเหล่านั้นได้รวมถึง ทามาร์ (ผู้ล่วงประเวณี) ราหับ (โสเภณี) นางรูธ (ชาวโมอับไม่ใช่คนยิว) ซาโลมอน (ที่กำเนิดจากความสัมพันธ์ชู้สาวของกษัตริย์ดาวิดกับนางบัทเชบา) และอื่น ๆ อีกมากมาย ขอบคุณพระเจ้า ถ้าพระองค์ทรงใช้คนบาปเหล่านั้นได้ พระองค์ก็ทรงใช้คุณได้เช่นกัน ไม่ว่าอดีตของคุณจะเป็นอย่างไร หรือชีวิตของคุณในตอนนี้จะย่อยยับแค่ไหน พระเจ้าสามารถใช้คุณเพื่อทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้


พระนามของ 'พระเยซู' หมายถึง 'ทรงช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากบาปของพวกเขา' (ข้อ 21) ทุกครั้งที่เราเอ่ยพระนามพระเยซู พระนามของพระองค์จะย้ำให้เห็นว่าความปรารถนาสูงสุดของมนุษย์ไม่ใช่เพื่อความสุขสำราญหรือความพึงพอใจ (แม้ว่าทั้งสองอย่างนี้อาจเป็นผลพลอยได้ก็ตาม) แต่ความปรารถนาสูงสุดของเราเช่นเดียวกับบรรพบุรุษของพระเยซู คือการให้อภัย ดังนั้นเราทุกคนต่างต้องการพระผู้ช่วยให้รอด


ในช่วงต้นของพระธรรมมัทธิวแสดงให้เราเห็นว่าพระเยซูคือความสมบูรณ์ของทุกสิ่งที่ได้รับการบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม


พระเยซูเป็นจุดสูงสุดของประวัติศาสตร์


|มัทธิวเริ่มต้นบรรยายพระกิตติคุณโดยสรุปเรื่องราวใน พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมด้วยลำดับพงศ์ของพระเยซูคริสต์ (ข้อ 1-17) ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมได้กล่าวถึงเรื่องราวของพระเยซูว่าทรงทำสำเร็จ มัทธิวได้จำแนกประชากรของพระเจ้าออกเป็นสามชั่วอายุในเวลาเท่า ๆ กัน ตั้งแต่อับราฮัมลงมาจนถึงดาวิดมีสิบสี่ชั่วคน และนับตั้งแต่ดาวิดลงมาจนถึงคราวถูกกวาดไปเป็นเชลยที่กรุงบาบิโลนมีสิบสี่ชั่วคน และนับตั้งแต่คราวถูกกวาดไปเป็นเชลยที่กรุงบาบิโลนจนถึงพระคริสต์มีสิบสี่ชั่วคน (ข้อ 17)


|ในลำดับพงศ์พันธุ์ เชื้อสายวงศ์ตระกูลบางรุ่นจะไม่ถูกกล่าวถึง (เช่นเดียวกับที่พบในลำดับวงศ์ตระกูลที่อยู่ในพันธสัญญาเดิม) มัทธิวได้ชี้ให้เห็นว่าเนื้อหาประวัติศาสตร์ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมได้ถูกแบ่งแยกโดยเหตุการณ์สำคัญออกเป็น สามช่วงเวลาเท่า ๆ กัน และพระเยซูคริสต์ทรงเป็นปลายทางสุดท้ายหรือบทสรุปของเรื่องราว จากพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมนี้ ส่วนที่สำคัญที่สุดของเรื่องได้ดำเนินมาถึงแล้ว  • ในพระเยซู พระสัญญาทั้งหมดสำเร็จตามพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้า


|พระเยซูไม่ได้เป็นเพียงความสมบูรณ์ของพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมในประวัติศาสตร์เท่านั้น พระองค์ยังเป็นผู้สำเร็จตามคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม และทุก ๆ พระสัญญาทั้งสิ้นของพระเจ้าอีกด้วย

|โดยมัทธิวได้เรียบเรียงออกมาเป็นห้าเหตุการณ์ตั้งแต่นางมารีย์ตั้งครรภ์และประสูติ ในวัยเยาว์ของพระเยซู โดยอ้างอิงจากเหตุการณ์ที่กล่าวไว้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับภาษาฮีบรูที่ 'สำเร็จแล้ว' (มัทธิว 1:22-23; 2:5-6,17,23; 4:14-16)


|เหตุการณ์แรกที่สำเร็จตามพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือเรื่องการบังเกิดขององค์พระเยซูคริสต์ 'ทั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อจะให้สำเร็จตามพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งตรัสผ่านทางผู้เผยพระวจนะว่า "นี่แน่ะ หญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหนึ่งและเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมมานูเอล" (แปลว่า "พระเจ้าสถิตกับเรา")' (1:22–23)


ทุกเรื่องราวในประวัติศาสตร์รวมถึงคำพยากรณ์และพระสัญญาทั้งสิ้นเสร็จสมบูรณ์แล้วในพระเยซูคริสต์ เช่นเดียวกับชีวิตของคุณก็เสร็จสมบูรณ์แล้วในพระเยซู ทุกเรื่องในชีวิตไม่ว่าจะเป็น การงาน ครอบครัว ความสัมพันธ์ เพื่อน ความทรงจำและความใฝ่ฝัน ต่างก็สำเร็จแล้วในพระเยซูคริสต์ข้าแต่พระเจ้า ขอบคุณพระองค์สำหรับพระสัญญาของพระองค์ในการเริ่มต้นปีใหม่นี้ พระเยซู พระองค์ทรงอยู่กับข้าพระองค์ ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้มีชีวิตจดจ่อที่พระองค์ตลอดปีนี้


ปฐมกาล 1:1-2:17ชื่นชมในการทรงสร้าง


คุณไม่ได้อยู่ที่นี่โดยบังเอิญ สรรพสิ่งทั้งหมดในจักรวาลนี้เป็นฝีพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า คุณถูกสร้างขึ้นตามพระฉายของพระองค์


พระธรรมปฐมกาลให้ความสำคัญเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของสรรพสิ่งที่ไปไกลกว่าทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่ว่า “อย่างไร?” และ “เมื่อไหร่?” และเป็นผลลัพธ์ของคำถามที่ว่า “ใคร” และ “ทำไม?” วิทยาศาสตร์ไม่ได้พิสูจน์หรือหักล้างคำอธิบายนี้แต่กลับเป็นตัวส่งเสริมเติมเต็ม


เมื่อได้ใคร่ครวญพระคำตอนนี้ผ่านมุมมองของพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่เราจะเห็นตรีเอกานุภาพผ่านการทรงสร้างนี้ คำว่าพระเจ้าในภาษาฮีบรู (Elohim) เป็นคำนามพหูพจน์ โดยมีพระวิญญาณบริสุทธิ์มีส่วนในการทรงสร้าง (1:2) และโดยพระเยซูนั้นสรรพสิ่งทั้งหลายก็บังเกิดเกิดขึ้น 'และพระเจ้าตรัสว่า…' (ข้อ 3ก) พระเยซูเป็นพระวาทะของพระเจ้าและสรรพสิ่งก็ถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์ (ดู ยอห์น 1:1-3)


ท่ามกลางความล้ำลึกของการทรงสร้างนี้ ยังมีส่วนที่น่าทึ่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้านั่นคือ 'พระองค์ทรงสร้างดวงดาวต่าง ๆ ด้วย' (ปฐมกาล 1:16) เราอาจรู้มาว่ามีหมู่ดาวอยู่ระหว่าง 100 และ 400 พันล้านดวงในกาแล็กซีของเรา และกาแล็กซีของเราก็เป็นเพียงหนึ่งใน 100 พันล้านของกาแลคซีทั้งหมด เช่นนี้ แหละ! พระองค์ทรงสร้างทั้งหมดนี้ขึ้นมา


ผลงานชิ้นเอกของพระเจ้าคือมนุษย์ คุณถูกสร้างขึ้นตามพระฉายของพระองค์ (ข้อ 27) ถ้าเราอยากรู้ว่าพระเจ้าเป็นอย่างไร ทั้งหญิงและชายก็เป็นดั่งเงาสะท้อนพระฉายของพระองค์นั่นเอง ('ชายและหญิง' ข้อ 27ข)


มนุษย์ทุกคนถูกสร้างขึ้นตามพระฉายของพระเจ้าและควรได้รับการปฏิบัติด้วยการให้เกียรติ ด้วยความเคารพและด้วยความรัก ศักยภาพของคุณในการสื่อสารกับพระเจ้าเป็นสิ่งสะท้อนของความจริงที่ว่าคุณถูกสร้างขึ้นตามพระฉายของพระองค์


พระเจ้าอนุญาตให้ทุกสิ่งเกิดขึ้นและตรัสว่า 'ดี' หลายคนรู้สึกไร้ค่า ไม่ปลอดภัยและมีปมด้อย แต่พระเจ้าไม่ได้สร้างขยะ พระเจ้าสร้างคุณ พระองค์รักคุณและยอมรับในตัวคุณ พระองค์อาจไม่เห็นด้วยกับทุกสิ่งที่คุณทำ แต่ทรงรักคุณโดยปราศจากเงื่อนไข บริสุทธิ์ และเป็นความรักมั่นคง


เราจะเห็นในพระธรรมตอนนี้ว่าการงานเป็นพระพร 'พระยาห์เวห์พระเจ้าจึงทรงให้มนุษย์นั้นอาศัยอยู่ในสวนเอเดน ให้ทำและดูแลสวน' (2:15) การงานเป็นส่วนหนึ่งของการทรงสร้างอันยอดเยี่ยม ไม่ใช่ผลจากความตกต่ำแต่อย่างใด พระธรรมตอนนี้ยังย้ำเตือนเราด้วยว่า การดูแลสิ่งทั้งปวงโดยรอบเป็นหัวใจสำคัญของแผนงานพระเจ้าสำหรับมนุษย์


และการหยุดพักไม่ใช่ทางเลือกเสริม แต่นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำ ('ทรงหยุดพัก' ข้อ 2) วันหยุดพักเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็น (วันหยุดงานหรือวันหยุดพักผ่อน) ล้วนเป็นช่วงเวลาแห่งพระพรพิเศษทั้งสิ้น 'พระเจ้าจึงทรงอวยพรวันที่เจ็ด ทรงตั้งไว้เป็นวันบริสุทธิ์' (ข้อ 3) วันหยุดถือเป็นวันบริสุทธิ์ พระธรรมตอนนี้ชี้ให้เห็นความจริงที่ว่าชีวิตคนเราส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตมากกว่าการกระทำ อย่ารู้สึกผิดที่จะสละเวลาซักนิด การหยุดพักมีข้อดีในตัวมันเอง นอกจากนี้ยังเป็นเวลาที่ดีในการเติมพลังฝ่ายวิญญาณด้วย


อย่าทำงานหนักจนเกินไป พระเจ้าทรงมีเวลาหยุดพักและชื่นชมกับสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง คุณไม่ควรก้มหน้าก้มตาทำงานอย่างไม่หยุดหย่อน คุณถูกสร้างขึ้นให้มีความต้องการที่จะหยุดพักและพักผ่อน หาเวลาในการชื่นชมผลงานของคุณบ้าง


ในพระธรรมปฐมกาล 2:16-17 เราพบว่าพระเจ้าทรงอนุญาตให้อิสระอาดัมและเอวาอย่างมาก ('ผลไม้ทุกอย่างในสวนนี้ เจ้ากินได้ตามใจชอบ' ข้อ 16) แต่มีข้อห้ามประการหนึ่งคือ 'แต่ผลของต้นไม้แห่งการรู้ถึงความดีและความชั่วนั้น ห้ามเจ้ากิน' (ข้อ 17ก) พระองค์ทรงเตือนพวกเขาถึงบทลงโทษหากพวกเขาไม่เชื่อฟัง ('เพราะในวันใดที่เจ้ากิน เจ้าจะต้องตายแน่' ข้อ 17ข) คุณไม่จำเป็นต้องรู้และมีประสบการณ์กับความบาป พระเจ้าต้องการให้คุณรู้จักแต่ความชอบธรรมข้าแต่พระเจ้า ขอบคุณพระองค์สำหรับทุกสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างไว้ โปรดช่วยข้าพระองค์ให้ห่างไกลจากความชั่ว และชื่นชมยินดีในสิ่งดีทั้งหมดที่พระองค์ประทานให้มาเพื่อได้สุขสำราญ


Pippa Addsมัทธิว 1:18-19


เป็นเรื่องยากเพียงใดสำหรับนางมารีย์ ครอบครัวและโยเซฟ พวกเขาคงรู้สึกอับอายและละอายใจ เราจะพบว่าเหตุใดโยเซฟจึงได้ถูกเลือกให้เป็นสามีของนางมารีย์ เขาเป็นคนที่น่าประทับใจมาก เนื่องจากหญิงสาวที่กำลังจะแต่งงานด้วยกลับกำลังตั้งครรภ์อยู่ เขามีสิทธิ์ที่จะโกรธ แต่เขาไม่ต้องการทำให้เธออับอาย ดังนั้นเขาเลยวางแผนที่จะ 'ถอนหมั้นเสียลับ ๆ' เราจะพบว่าเขาตอบสนองอย่างไรหลังจากที่ทูตสวรรค์ปรากฏตัวในความฝันและบอกให้เขาแต่งงานกับนางมารีย์ (ข้อ 24) ซึ่งต้องใช้ความเชื่อมากที่จะไม่สนใจในความคิดของคนอื่นและเลี้ยงดูบุตรที่ไม่ใช่ของตนเองReferencesข้อพระคัมภีร์อ้างอิงมาจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับ 2011 สงวนสิทธิ์โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย (ยกเว้นข้อที่ระบุว่าเป็นฉบับอื่น)

ข้อพระคัมภีร์

เกี่ยวกับแผนฯ

พระคัมภีร์ในหนึ่งปี 2023 พร้อมด้วยคำอธิบายจาก นิคกี้และพิพพา กัมเบล

การเข้าใจพระคัมภีร์อาจเป็นเรื่องยาก ทำไมไม่ลองอ่านหรือฟังพร้อมกับคำอธิบายทุกวัน จากนิคกี้และพิพพา กัมเบล -ผู้บุกเบิกอัลฟ่า เร...

More

เราขอขอบคุณ Nicky Gumbel ที่ให้แผนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดไปที่ https://bibleinoneyear.org/th/

YouVersion ใช้คุกกี้สำหรับการปรับแต่งการใช้งาน และประสบการณ์ของคุณ การที่คุณได้ใช้เว็บไซต์ของเรา ถือเป็นการที่คุณยอมรับวัตถุประสงค์ของการใช้คุกกี้ ซึ่งมีคำอธิบายอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา