พันธสัญญาเดิม – ผู้เผยพระวจนะน้อย

พันธสัญญาเดิม – ผู้เผยพระวจนะน้อย

25 วัน

แผนการอ่านที่เรียบง่ายนี้จะนำคุณเข้าสู่หมวดผู้เผยพระวจนะน้อยในภาคพันธสัญญาเดิม ซึ่งเป็นเพียงการอ่านวันละไม่กี่บท แผนการอ่านนี้มีความเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการศึกษาพระคัมภีร์ส่วนตัว หรือจะศึกษาด้วยกันเป็นกลุ่ม

ผู้เผยแพร่

แผนการอ่านนี้จัดทำโดย YouVersion สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม: www.youversion.com

เกี่ยวกับผู้เผยแพร่

มากกว่า 10000 คนที่อ่านจบแล้ว