หกขั้นสู่ความเป็นผู้นำที่ดีที่สุดของคุณ

หกขั้นสู่ความเป็นผู้นำที่ดีที่สุดของคุณ

7 วัน

พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้นำแล้วหรือ? เครก โกรสเชล เปิดหกขั้นตอนตามหลักพระคัมภีร์ที่ทุกคนสามารถทำได้เพื่อจะเป็นผู้นำที่ดีขึ้น มาค้นพบวินัยในการเริ่มต้น ความกล้าที่จะหยุด การสนับสนุนส่งเสริมคน การสร้างระบบ การเริ่มต้นความสัมพันธ์ และความเสี่ยงที่คุณต้องรับมือ

ผู้เผยแพร่

เราขอขอบคุณ เครก โกรสเชล และคริสตจักร Life.Church สำหรับการจัดทำแผนการอ่านนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม: https://www.craiggroeschel.com/

เกี่ยวกับผู้เผยแพร่

มากกว่า 100000 คนที่อ่านจบแล้ว