ความหวังในความมืดมิด

บทเฝ้าเดี่ยวประจำวัน

พระเจ้าพระองค์อยู่ที่ไหน? 


มนุษย์ไม่ยอมรับความสิ้นหวังง่ายๆ เมื่อพวกเขายอมรับมันได้ อาณาจักรของพระเจ้าก็ใกล้เข้ามา


—ฟิลิป ยานเซ่


ตลอดวันเวลาของชีวิตของเรา พวกเราจะมาถึงจุดที่เราต่อสู้กับคำถามทางจิตวิญญาณ ครั้งหนึ่ง ผมรู้จักชายผู้หนึ่งที่สูญเสียภรรยาของเขาเพราะคนขับรถที่เมาสุรา เวลาผ่านไประยะหนึ่งหลังเหตุการณ์ดังกล่าว ขณะที่ผมกำลังพูดคุยกับเขานั้น เขาขัดจังหวะผม “พระเจ้าที่ดีจะไม่ยอมให้คนโง่ขี้เมาคนหนึ่งฆ่าเมียผมตาย และปล่อยให้คนโง่คนนั้นมีชีวิตอยู่ต่อ! ผมไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าพระเจ้ามีจริง และ ถ้า พระองค์มีจริง อย่างนั้น ผมไม่อยากข้องเกี่ยวกับพระเจ้าองค์นั้นที่ปล่อยให้สิ่งแบบนั้นเกิดขึ้นหรอก” 


ผมไม่เคยมีประสบการณ์สูญเสียอย่างแบบชายคนนี้ แต่ผมก็รู้สึกร้าวรานใจแทนเขา ที่มากไปกว่านั้น ผมมองเห็นได้ว่าภายใต้ความเจ็บปวดนั้น เขาอยากจะเชื่อใจในพระเจ้า แต่ในขณะนั้น เขาไม่สามารถประสานความรู้สึกเจ็บปวดที่เขากำลังเผชิญอยู่ให้เข้ากับภาพของพระเจ้าที่เขาอยากจะเชื่อได้ 


ผมเขียนหนังสือเล่มนี้และแผนการอ่านพระคัมภีร์สำหรับคนหลายคนที่กำลังดิ้นรนที่จะเชื่อว่าพระเจ้าทรงห่วงใยพวกเขา โดยเฉพาะเวลาที่เขากำลังอยู่ท่านกลางวิกฤต ขณะที่คุณกำลังเดินโซเซในหุบเหวลึก มันยากมากที่จะเห็นแสงสว่าง คุณอยากจะเชื่อ แต่คุณประสบความยากลำบากในการเชื่อมโยงข้อความที่เต็มไปด้วยความหวังทางความเชื่อของคริสเตียนกับสิ่งที่คุณมองเห็นรอบตัวเข้าด้วยกัน 


เมื่อกว่า 2,600 ปีที่แล้ว ผู้เผยพระวจนะฮาบากุกตั้งคำถามหลายๆ คำถามที่ผู้คนยุคปัจจุบันยังถามอยู่ถึงทุกวันนี้ และด้วยพระคุณของพระเจ้า พระองค์ได้ปลดปล่อยความทุกข์ระทมของฮาบากุก แม้ว่าพระองค์ก็ไม่ได้ตอบคำถามบางข้อของเขา แต่ฝั่งตรงข้ามกับความสงสัยของเขา ผู้เผยพระวจนะฮาบากุกได้เติบโตขึ้นเป็นคนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเชื่อ ความเชื่อที่อาจไม่ได้เจริญเต็มที่ หากเขาไม่ได้ต่อสู้กับความสงสัยของเขา พวกเราจะอ่านเรื่องราวของเขาในวันข้างหน้าถัดไปนี้ 


ลองคิดดูสิ ถ้าคุณเข้าใจทุกอย่างจนหมดสิ้นสมบูรณ์แล้ว คุณคงไม่ต้องการความเชื่ออีกต่อไปใช่ไหม? แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้ว จะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลย (ฮีบรู 11:6) ทำไมหรือ? เพราะความเชื่อและความไว้วางใจต้องเกิดจากความรัก ไม่ใช่จากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การซื้อขาย หรือบางสถานการณ์ที่เราไม่มีทางเลือก


คุณพร้อมไหมที่จะตั้งคำถามที่ตรงไปตรงมา? ที่จะต่อสู้? 


และที่สำคัญกว่า คุณพร้อมหรือไม่ที่จะ ฟัง คำตอบจากพระเจ้า? 


อธิษฐาน: ข้าพระองค์พร้อมที่จะต่อสู้กับความสงสัยและคำถาม องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์พร้อมแล้วที่จะรับฟังคำตอบที่พระองค์จะตรัสถึงข้าพระองค์ เอเมน


เพิ่มเติมจาก ผู้รับใช้ เครก โกรสเชล