โรม 8:1

โรม 8:1 THSV11

เพราะฉะนั้นไม่มีการลงโทษคนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน

แผนการอ่านพระคัมภีร์ และบทใคร่ครวญประจำวัน ตามหัวข้อโรม 8:1ฟรี

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.