โยบ 41
THSV11
41
1“เจ้าจะลากเลวีอาธาน#ดูเชิงอรรถ โยบ 3:8# สดด.74:14; 104:26; อสย.27:1ออกมาด้วยเบ็ดได้หรือ?
จะเอาเชือกกดลิ้นของมันลงได้หรือ?
2เจ้าเอาเชือกสนตะพาย#ร้อยเชือกเข้าช่องจมูกเพื่อผูกหรือจูงมันได้หรือ?
เอาขอเจาะคางมันได้หรือ?
3มันจะวิงวอนต่อเจ้าเป็นอันมากหรือ?
มันจะพูดกับเจ้าด้วยคำอ่อนหวานหรือ?
4มันจะทำพันธสัญญากับเจ้า
เพื่อเจ้าจะรับมันเป็นทาสตลอดไปหรือ?
5เจ้าจะเล่นกับมันเหมือนเล่นกับนกหรือ?
เจ้าจะผูกมันไว้ให้สาวๆ ของเจ้าเล่นหรือ?
6พ่อค้าจะมาต่อราคาซื้อมันไปหรือ?
เขาทั้งหลายจะเอามันแบ่งกันท่ามกลางพวกพ่อค้าหรือ?
7เจ้าเอาฉมวกปักหนังของมัน
เอาหลาวแทงหัวของมันได้หรือ?
8ลงมือจับมันดู
เมื่อนึกถึงการต่อสู้กับมันแล้ว เจ้าจะไม่คิดทำอีก
9ดูเถิด ความหวังของคนที่จะจับมันก็สูญเปล่า
เมื่อเห็นมันเข้าเท่านั้น จะไม่ล้มลงหรือ?
10ไม่มีผู้ใดดุพอที่จะไปยั่วเย้ามัน
แล้วผู้ใดเล่าจะยืนมั่นต่อหน้าเราได้?
11ผู้ใดเล่าให้อะไรแก่เรา ซึ่งเราจะต้องตอบแทนเขา#แปลได้อีกว่า ผู้ใดท้าทายเรา เราจะสนองเขา?# รม.11:35
ทุกสิ่งที่อยู่ใต้ฟ้าสวรรค์เป็นของเรา
12“เราจะไม่งดพูดถึงแข้งขาของมัน
หรือพลังอันแข็งกล้าของมัน หรือโครงร่างอันดีของมัน
13ผู้ใดจะถลกเสื้อชั้นนอกของมันออกได้
ผู้ใดจะแทงเข้าไปในเสื้อเกราะสองชั้นของมันได้
14ผู้ใดจะมีแรงง้างขากรรไกรมันได้#ภาษาฮีบรูแปลตรงตัวว่า ผู้ใดเปิดประตูใบหน้าของมันได้??
ฟันของมันเรียงรายโดยรอบน่าสยดสยอง
15ที่หลัง#ภาษาฮีบรูแปลตรงตัวว่า ความภาคภูมิใจของมันทำด้วยโล่เป็นแถวๆ
แนบตัวมันสนิทเหมือนอย่างตราผนึก
16มันอยู่ชิดกันมาก
ไม่มีลมผ่านเข้าไปได้
17เกล็ดเหล่านั้นเชื่อมต่อกันและกัน
มันเกาะติดกันแน่น และแยกจากกันไม่ได้
18การจามของมันปล่อยแสงสว่างออกมา
ตาของมันเหมือนอย่างแสงอรุณ
19คบเพลิงออกมาจากปากของมัน
ประกายไฟพุ่งออกมา
20ควันออกมาทางรูจมูกของมัน
อย่างกับมาจากหม้อเดือดและอ้อเล็กที่ลุกไหม้
21ลมหายใจของมันจุดไฟให้ถ่านได้
เปลวเพลิงออกมาจากปากของมัน
22กำลังอยู่ในลำคอของมัน
และความสยดสยองเต้นอยู่ข้างหน้ามัน
23หลืบเนื้อของมันเกาะติดกัน
หล่อติดกันแน่น ไม่ขยับเขยื้อน
24หัวใจของมันแข็งอย่างกับหิน
เออ แข็งเหมือนอย่างแท่นหินโม่
25เมื่อมันลุกขึ้นมา ผู้ทรงอานุภาพ#แปลได้อีกว่า พระทั้งหลายก็กลัวมัน
เขาทั้งหลายก็มีใจฝ่อเนื่องด้วยเสียงกระแทกของมัน
26ถึงคนใดเอาดาบลองแทงมัน ก็ต้านมันไม่ได้
ไม่ว่าหอก หรือแหลน หรือหอกซัด
27มันนับเหล็กว่าเป็นฟาง
และทองสัมฤทธิ์ว่าเป็นไม้ผุ
28ลูกธนูทำให้มันหนีไปไม่ได้
หินลูกสลิงก็กลายเป็นตอข้าว
29ไม้กระบองก็นับเป็นตอข้าวด้วย
มันหัวเราะเยาะเสียงหอกซัด
30เบื้องล่างของมันคมอย่างกับเศษหม้อแตก
มันเหยียดตัวออกบนเลนเหมือนเลื่อนนวดข้าว
31มันทำให้ที่ลึกเดือดเหมือนหม้อ
มันทำให้ทะเลเหมือนหม้อน้ำมัน
32มันละทางแวบวาบไว้ข้างหลัง
ทำให้ใครๆ คิดว่าที่ลึกมีผมหงอก
33บนแผ่นดินโลกไม่มีอะไรเหมือนมัน
เป็นสิ่งถูกสร้างที่ไม่ให้รู้จักความกลัว
34มันเห็นทุกสิ่งที่อยู่สูง
มันเป็นราชาเหนือบรรดาสัตว์ที่สง่า”

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย The Holy Bible – Thai Standard Version 2011 Copyright © 2011 Thailand Bible Society

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ฉบับมาตรฐาน