ปัญญาจารย์ 10
THSV11

ปัญญาจารย์ 10

10
ข้อสังเกตทั่วไป
1แมลงวันตาย ย่อมทำให้น้ำมันหอมบูดเหม็นไป
ความเขลาเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำลาย#ก็สามารถทำลาย ภาษาฮีบรูแปลตรงตัวว่า ก็มีน้ำหนักกว่าปัญญาและเกียรติยศ
2จิตใจของคนมีปัญญา ย่อมนำไปทางขวามือของเขา
แต่จิตใจของคนเขลา ย่อมนำไปทางซ้ายมือของเขา
3แม้เมื่อคนเขลากำลังเดินไปตามทาง เขาก็ขาดสติ
และมักแสดงแก่ทุกคนว่า ตนเป็นคนเขลา
4ถ้าอารมณ์โกรธของผู้ครอบครองพลุ่งขึ้นต่อท่าน อย่าลุกจากที่ของท่าน
เพราะว่าอารมณ์เย็นย่อมระงับความผิดใหญ่หลวงไว้ได้
5มีสิ่งสามานย์ที่ข้าพเจ้าเห็นภายใต้ดวงอาทิตย์ ประหนึ่งว่าเป็นความผิดซึ่งมาจากผู้มีอำนาจ 6คือคนเขลาถูกแต่งตั้งไว้ในตำแหน่งสูงใหญ่ และคนมั่งคั่งรับตำแหน่งต่ำต้อย 7ข้าพเจ้าเห็นทาสขี่ม้า และเจ้านายเดินที่พื้นดินอย่างทาส
8ผู้ใดขุดบ่อไว้ ผู้นั้นจะตกลงในบ่อนั้น# สดด.7:15; สภษ.26:27
ผู้ใดพังกำแพงทะลุเข้าไป งูจะขบกัดผู้นั้น
9ผู้ใดสกัดหิน ผู้นั้นอาจเจ็บเพราะหินนั้น
ผู้ใดผ่าขอนไม้ ผู้นั้นจะประสบอันตรายเพราะขอนไม้นั้นได้
10ถ้าขวานทื่อแล้ว และเขาไม่ลับให้คม
เขาก็ต้องออกแรงมาก
แต่ประโยชน์ของปัญญาคือการนำมาซึ่งความสำเร็จ
11ถ้างูขบเสียก่อนที่ทำให้มันเชื่อง
หมองูก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้ว
12ถ้อยคำจากปากของผู้มีปัญญาทำให้เขาเป็นที่โปรดปราน
แต่ริมฝีปากของคนเขลาจะเผาผลาญตัวเขาเสีย
13ถ้อยคำจากปากของเขาเป็นความเขลาตั้งแต่เริ่มปริปาก
ตอนจบของคำพูดก็เป็นความบ้าบออย่างร้าย
14คนเขลาพูดมากซ้ำซาก
มนุษย์ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
ใครจะบอกเขาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเขาจากไป?
15การตรากตรำของคนเขลาทำให้เขาเหน็ดเหนื่อย
เพราะว่าเขาไม่รู้จักทางเข้าเมือง
16โอ แผ่นดินเอ๋ย วิบัติแก่เจ้าเมื่อกษัตริย์ของเจ้าเป็นเพียงคนรับใช้
และเจ้านายทั้งหลายของเจ้ามีการเลี้ยงกันสนุกสนานแต่เช้า
17โอ แผ่นดินเอ๋ย เจ้าจะเป็นสุข เมื่อกษัตริย์ของเจ้ามาจากตระกูลของขุนนาง
และเจ้านายของเจ้ามีการเลี้ยงตามกาลเทศะ
เพื่อจะมีกำลังวังชา มิใช่จะดื่มให้มึนเมา
18เพราะความขี้เกียจ หลังคาจึงทรุดพังลง
และเพราะความเกียจคร้าน เรือนจึงรั่วเฉอะแฉะ
19อาหารทำให้คนหัวเราะ
และเหล้าองุ่นทำให้ชีวิตชื่นบาน
และเงินก็จัดให้ได้ทุกอย่าง
20อย่าแช่งด่าพระราชา เออ แม้แต่ในความคิดก็อย่าเลย
และอย่าแช่งคนมั่งมี แม้เจ้าอยู่ในห้องนอนของเจ้า
เพราะนกในอากาศจะคาบเสียงของเจ้าไป
หรือตัวที่มีปีกจะเล่าเรื่องนั้น