1 พงศาวดาร 3:7

1 พงศาวดาร 3:7 THSV11

โนกาห์ เนเฟก ยาเฟีย
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน