1 พงศาวดาร 3:4

1 พงศาวดาร 3:4 THSV11

โอรสทั้งหกประสูติให้แก่พระองค์ในกรุงเฮโบรน ที่นั่นพระองค์ทรงครองราชย์ 7 ปีกับ 6 เดือน และพระองค์ทรงครองราชย์ในกรุงเยรูซาเล็ม 33 ปี
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน