1 พงศาวดาร 3:17

1 พงศาวดาร 3:17 THSV11

และบรรดาโอรสของเยโคนิยาห์ผู้เป็นเชลยนั้นได้แก่เชอัลทิเอล โอรสของพระองค์
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน