1 พงศาวดาร 3:16

1 พงศาวดาร 3:16 THSV11

โอรสของเยโฮยาคิมคือเยโคนิยาห์ และเศเดคียาห์
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
แบ่งปัน