நம்பிக்கை, கடின உழைப்பு மற்றும் ஓய்வு

நம்பிக்கை, கடின உழைப்பு மற்றும் ஓய்வு

4 நாட்கள்

கடினமாக உழைக்க நம்முடைய வேதாகமம் கற்றுக் கொடுக்கிறது, இருப்பினும் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் -நாம் அல்ல- கிரியைகளின் பலனைத் தருபவர் கர்த்தர் ஒருவரே என்பதாக. இந்த நான்காவது நாளின் திட்டத்தில், ஒரு கிறிஸ்தவராக, நம்பிக்கைக்கும் தடுமாற்றத்துக்கும் நடுவிலிருக்கும் பதற்றத்தை விளக்கி உண்மையான ஓய்வு நாட்களை ஆசரிக்க நாம் கற்றுக் கொள்ளபோகிறோம்.

Publisher

இந்த திட்டத்தை வழங்கியமைக்காக ஜோர்டான் ரெய்னர் க்கு நன்றி தெரிவிக்க விரும்புகிறோம். மேலும் தகவலுக்கு, செல்க: http://www.jordanraynor.com/trust/

பதிப்பாளர் பற்றி

250000-க்கு மேலான நிறைவுசெய்தல்கள்