பழைய ஏற்பாடு – வரலாற்று நூல்கள்

பழைய ஏற்பாடு – வரலாற்று நூல்கள்

90 நாட்கள்

இந்த எளிய திட்டம் பழைய ஏற்பாட்டில் காணப்படும் இஸ்ரவேலர்களின் வரலாற்றின் வழியாக ஒரு நாளுக்கு மூன்று அல்லது நான்கு அதிகாரங்களாக உங்களை நடத்திச்செல்லும். இந்த திட்டம் தனிப்பட்ட அல்லது குழு ஆய்வுக்கு சிறந்தது.

இந்த திட்டம் YouVersion ஆல் உருவாக்கப்பட்டது. மேலும் தகவல் அறிய www.youversion.com க்கு செல்லவும்.
பதிப்பாளர் பற்றி

உங்கள் அனுபவத்தைத் தனிப்பட்டதாக்க யூவெர்ஸன் குக்கீகளைப் பயன்படுத்துகிறது. எங்கள் வலைத்தளத்தைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், எங்கள் தனியுரிமைக் கொள்கையில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி குக்கீகளைப் பயன்படுத்துவதை நீங்கள் ஏற்கிறீர்கள்