Att tala med Gud i bön

Att tala med Gud i bön

4 dagar

Familjelivet kan uppta all tid, och vi kanske inte alltid tar oss tid att be - kom ihåg att hjälpa våra barn till att utveckla vanan att inkludera Gud i vardagen. I den här läsplanen, kommer din familj att inse hur gärna Gud vill höra från oss, och hur bön stärker vårt förhållande med honom och varandra. Varje dag ingår en bön, kort Bibelläsning med förklaring, praktisk aktivitet och diskussionsfrågor.

Utgivare

Vi vill tacka Focus on the family för att de tillhandahåller denna läsplan. För mer information, besök: www.FocusontheFamily.com

Om utgivaren

Över 750000 färdigt