Att använda sin tid till Gud.

Att använda sin tid till Gud.

4 dagar

En 4-dagars andakt av R.C. Sproul om att använda sin tid till Gud. Varje andakt uppmanar dig att leva i Guds närvaro, under Guds auktoritet och till Guds ära.

Utgivare

Vi skulle vilja tacka Ligonier Ministries för att ha bidragit med den här läsplanen. För mer information, vänligen besök Ligonier.org/freeresource

Om utgivaren

Över 750000 färdigt