Heliga känslor - Bibliska svar till varje utmaning

Andakt
Det är en otrolig sanning: Du blev strategiskt placerad här, vid denna tidpunkt i historien, av Gud, för sina planer och syften. Han behövde någon precis som du, att älska det oälskbara - att bringa glädje till en mörk, kall värld - att uppvisa frid i förvirrande konversationer och situationer - och att vara god i tider då vår kultur är bedrövande grym. Gud, Universums skapare, behövde någon precis som du att vara den konstanta optimisten trots frustrerande omständigheter - att hoppas när det inte fanns anledning till hopp - och att visa tålamod gentemot obstinata och envisa människor. Eftersom Gud behövde dig, skapade Han dig för att uppenbara Sitt hjärta. Problemet är, att som Hans alldeles egna barn, har vi förvärvat alltför många genetiska karaktärsdrag från denna världen och har avstått egenskaperna vi generöst fått från Gud, vår kärleksfulla Fader. Problemet är, vi vill hellre ha det på vårt sätt, än på Hans sätt. Problemet är, vi snarare visar ett överdrivet själviskt perspektiv på en situation, än uppvisar en glädjande och utsökt frukt.Vi blev skapade av Gud för att uppenbara Hans hjärta i just denna stund än någon annan tid. Vi blev skapade att göra Hans goda arbete, men istället har vi beslutat oss för att förvandlas till en känslomässig förfalskning av den Han avsåg oss att vara. Gud skapade oss för att det är brist på "Godhet" på jorden, Han skickade därför dig och Han skickade mig. Gud kommer bara uppenbara Sig själv genom oss i den utsträckning vi tillåter Honom att fylla varje vrå av våra hjärtan och liv. Den magnifika och överväldigande sanningen är att du kan få så mycket av Gud som du skulle kunna vilja ha! Frågan har inte förändrats från Edens Lustgård fram till idag. Hur mycket av Honom vill du ha?