Hur man börjar läsa Bibeln

Andakt

Vad Bibeln är och varför den är viktigEn välläst Bibel är ett tecken på en välfylld själ. — OkändMan refererar ofta till Bibeln som Guds ord eller den heliga Skrift, och den är vår guidebok som Kristus efterföljare och vårt viktigaste instrument för att hjälpa oss att vandra närmare Jesus. Den ger inte svar på alla våra frågor, men den visar oss vem Gud är, hur man ska leva tillsammans med andra, hur livet kan få ett syfte och hur man får evigt liv.En av de mest skrämmande saker vi kan höra, är att vi ska läsa denmer. Men vi kan lära oss några kraftfulla sanningar om Bibeln och det kommer att uppmuntra oss att göra den till en del av vår dagliga rutin.Låt oss först tala om vad denär.Bibeln är...
  • 66 olika böcker…

  • ...skriven under 1 500 år…

  • ...på tre språk… 

  • ...av över 40 olika författare…

  • ...som levde på tre olika kontinenter…

  • … helt inspirerad av Gud.


Även om dessa böcker skrevs oberoende av varandra, har de samma tema genom både Nya och Gamla testamentet:människans upprättelse genom vår Frälsare, Jesus Kristus.Det finns över 300 profetior i Gamla testamentet som förutsäger Jesus liv och verk - alla uppfylldes i hans liv. Med alla skillnader i hur och när Bibeln skrevs, finns det ingen möjlighet att de flesta av dessa profetior kunde ha förutsagts av författarna eller att de kunde ha samarbetat med varandra.Dessa fakta är helt enkelt häpnadsväckande! Att studera och lära sig om Bibeln är en livslång strävan, eftersom vi är begränsademänniskor som försöker förstå en evig Gud. Men vi kan växa i vår förståelse och fortsätta att lära oss genom hela livet.Vi frågor oss kanske hur vårt liv påverkas när vi inte läser Bibeln. Kanske känner vi ingen större skillnad om vi missar en dag. Det är som att ta medicin för en åkomma vi har - vi tror kanske inte att medicinen gör så mycket, men om vi slutar att ta den, märker vienorm skillnad. Vi känner kanske inte alltid att Bibeln påverkar oss, men om vi tar bort den från vår dagliga vandring med Jesus, kommer vi att märka hur utsvultna våra själar blir.När vi fortsätter genom denna bibelplan, kommer vi att upptäcka hur vi ska utveckla vår vana att studera dagligen, lära oss att tillämpa Guds ord i våra liv, och lita på Gud mer konsekvent.Reflektera över
  • Tror du på Bibelns giltighet och betydelse? Varför eller varför inte?

  • Om detta är ett område som du vill lära dig mer om, finns många källor tillgängliga online, skapade av människor som har ägnat sitt liv åt att skaffa sig kunskap om Bibeln och dess giltighet.