Minnas allt som Gud gjort

Dag 1 av 5 • Dagens läsning

Andakt
Gud är en mäktig Gud. Inget är omöjligt med Honom. Han kan flytta på berg, få solen att stå stilla och läka de sjuka. I Josua kapitel 4 står det om hur Gud slutfört den mäktiga uppgiften att föra Israeliterna till det utlovade landet. Gud förde Israeliterna från slaveri till frihet precis som han hade lovat. På grund av storheten i det Han gjort ville Gud att Israeliterna skulle förevigat minnas det mirakel Han skapat för dem och vilken mäktig och kraftfull gud Han är. Tänk tillbaka för en stund. Gud har gjort fantastiska saker i ditt liv. Han kan ha utfört ett mirakel, eller frigivit dig från ett beroende till ditt egna förlovade land. Ta dig tid varje dag till att minnas de mäktiga saker Gud har gjort för dig. Prisa Honom och lova Honom att du aldrig kommer glömma de fantastiska saker som Han gjort för dig.