Omvändelse

Omvändelse

5 dagar

Omvändelse är en av de viktigaste handlingarna för att lära känna Kristus som vår personlige frälsare. Omvändelse är vår handling och förlåtelse är Guds reaktion genom hans fullkomlige kärlek till oss. Under denna 5 dagar långa läsplan kommer du få en daglig bibeltext och en kort andakt skapad för att hjälpa dig att bättre förstå innebörden av omvändelse i vår promenad med Kristus.

Utgivare

Om utgivaren

Över 750000 färdigt