Att uppleva Guds förnyelse.

Att uppleva Guds förnyelse.

5 dagar

Att vara en ny skapelse i Kristus betyder att vi hela tiden förnyas genom Honom. Gud förnyar våra hjärtan, sinnen och kropp. Han förnyar till och med vårt syfte. I denna fem dagar långa läsplan kommer du att få gå på djupet av vad Guds ord säger om förnyelse. Varje dag får du ett bibelstycke att läsa samt en kort andakt som hjälper dig att reflektera över de olika sätt vi upplever Guds förnyelse.

Utgivare

Vi vill tacka Life.Church för att de tillhandahåller den här läsplanen. För mer information, besök: www.life.church

Om utgivaren

Över 750000 färdigt