2 Korintierbrevet 5:17

2 Korintierbrevet 5:17 NUB

Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är borta, och något nytt har börjat.
NUB: nuBibeln
Dela

2 Korintierbrevet 5:17

Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till 2 Korintierbrevet 5:17