Romarbrevet 5:8

Romarbrevet 5:8 SFB98

Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela

Romarbrevet 5:8

Dela