Hillsong Worship, Påsken - The Overflow Devo

4 Dagar

Påskhelgen är den helg på året då människor, både kristna och okristna, stannar upp för att tänka på Jesus och vad de tror om Honom. Den här andaktsserien presenteras i samarbete med The Overflow. Det är en fyra dagars serie från Hillsong Worship som dyker djupare ner i påskens budskap utifrån fyra sånger, inklusive den nyss utgivna singeln O Praise the Name.

Utgivare

Vi vill tacka TheOverflow.com & Hillsong Worship för att de tillhandahåller den här läsplanen. För mer information, besök: www.theoverflow.com

Om utgivaren

Över 100000 färdigt