Varför älskar Gud mig?

5 dagar

Frågor: När det handlar om Gud, så har vi alla frågor. I vår jämförelsedrivna kultur så är "varför älskar Gud mig?", en av de mest personliga frågorna som vi kan ställa oss. Eller till och med "Hur kunde Han?" I denna läsplan kommer du att gå igenom 26 avsnitt i Bibeln - där vart och ett talar om sanningen om Guds ovillkorliga kärlek till dig.

Utgivare

Vi vill tacka Immersion Digital, skapare av Glo Bible, för att de har delat med sig av denna specialgjorda läsplan. Du kan enkelt skapa denna plan och många liknande genom att använda Glo Bible. För mer information, besök gärna www.globible.com

Om utgivaren

Över 250000 färdigt