Jedno Slovo, ktoré zmení tvoj život

Deň 3 z 4 • Čítanie na dnes

Zamyslenia

Priebeh Jedného Slova

 

Nastavenie
Napriek všetkému chaosu stále milujeme skutočnosť, že Nový rok môže byť príležitosťou otočiť list a začať odznova. Konečne sme odhodlaní zhodiť tých pár kíl, zaviazať sa k denným stíšeniam, vyhrať viac hier, viac trénovať, modliť sa vo viere, stráviť viac času s rodinou, platiť účty, zlepšiť si prospech alebo hovoriť o Ježišovi Kristovi s viacerými členmi tímu či priateľmi. Ale skutočnosťou je, že tento dlhý zoznam predsavzatí sa len zriedkakedy stane skutočnosťou.

Jedným riešením je zlúčiť ich a ukovať do jedného kľúčového slova pre nadchádzajúci rok, urobiť ho jednoduchým základom.

Takže, poďme k praktickej časti konceptu témy Jedného Slova. Tu sú kroky, ktoré ti pomôžu odhaliť tvoju tému Jedného Slova. Maj na pamäti, že priebeh potrebuje čas, ale stojí to zato. Či už si športovcom, trénerom, rodičom alebo obchodným riaditeľom, tento proces môže priniesť zmenu v každej oblasti tvojho života.

Priebeh Jedného Slova má tri jednoduché kroky – Pozri dovnútra, Pozri hore, Pozri von.

1. krok – Priprav si srdce (Pozri dovnútra) – Tu začínaš s odpojením sa od hektickej rýchlosti, hluku a zmätku. Nájdenie ústrania a ticha môže byť zložitá úloha, ale je to nevyhnutné,,aby sme mohli počuť Boha. Ak necháme Boha preskúmať naše srdce, vnesie do neho jasnosť.

 

2. krok – Objav svoje slovo (Pozri hore) – Tento krok nám pomôže pripojiť sa a počúvať Boha. Vyhraď si čas pre modlitby — ten jednoduchý rozhovor s Bohom — je miestom pre začiatok. Polož mu túto otázku: Čo chceš, aby sa udialo vo mne a prostredníctvom mňa tento rok? Táto otázka ti pomôže objaviť slovo určené pre teba. Nevyber si dobré slovo, prijmi slovo od Boha.

 

 

3. krok – Ži svoje slovo (Pozri von) – Ak objavíš slovo určené pre teba, je čas začať ho prežívať. Tvoje slovo ovplyvní všetky sféry tvojho života: fyzikálne, duševné, duchovné, emocionálne, vzťahové a dokonca aj finančné. Nech je tvojeslovo vždy na očiach a je stredobodom. Povedz svojím spoľahlivým partnerom a rodine o tvojom slove pre rok. Zapíš si ho do svojho denníka. Prilep si ho na chladničku. Rozprávaj sa o ňom so svojou rodinou pri večeri. Rob čokoľvek, aby si sa sústredil na toto slovo a aby bolo vždy aktuálne.

 

 

Modlíme sa, aby tento rok bol pre teba prelomovým rokom, pretože Pán ťa berie na ďalšiu úroveň a použije tvoje Jedno Slovo pre Svoju slávu!

 

Začni
1. Čo ti Boh hovorí práve teraz o téme tvojho Jedného Slova pre rok?
2.Venuj svoj čas modleniu sa a pros Boha, aby sa ti prihováral.
3. Prejdi tromi krokmi a nechaj Boha, aby ti odhalil slovo určené pre teba.

Cvičenie
Žalm 27, 4; Žalm 84; Žalm 139

 

Nadčas
"Pane, modlím sa za prelomový rok. Použi tému tohoto Jedného Slova pre Svoju slávu. Preveď ma týmto priebehom. Odhaľ mi pravdu a zjavenie. Prosím, učiň to pre mňa prostým. Hovor, Pane, Tvoj služobník počúva. V mene Ježiša, Amen.”