Modlenie za tvojho slona - modlenie odvážnych modlitieb.

Modlenie za tvojho slona - modlenie odvážnych modlitieb.

7 dní

Život naplnený modlitbami znamená ponoriť sa do dobrodružstva. Pridajte sa k pastorovi Adamovi Stadtmillerovi na ceste k poznaniu, ako sa modliť za veľké veci - svojich slonov - zatiaľ čo budete prehlbovať svoj vzťah s Bohom. Tento sedemdňový plán je úvodom do Modlitieb za vašich slonov.

Vydavateľ

Radi by sme poďakovali Davidovi C. Cookovi za poskytnutie tohto plánu. Pre viac informácií navštívte prosím: http://www.dccpromo.com/praying_for_your_elephant/

O vydavateľovi

Vyše 250000 dokončení