Jedno Slovo, ktoré zmení váš život

Deň 1 z 4 • Čítanie na dnes

Zamyslenia
Sila Jedného Slova

Nastavenie


Novoročné predsavzatia nefungujú!

50% z tých, ktorí si dávajú predsavzatia zlyhajú do konca januára a 9 z 10 sa vzdajú do marca! Takže miesto predsavzatí si určite Jedno Slovo pre rok... ale buďte opatrní! Môže vás to zmeniť.

Ak je vaša myseľ nastavená na "dokonči-to", tak ako aj naša, urobili ste svoj primeraný podiel nastavenia cieľu na začiatku každého nového roka. Napriek tomu, ak nám naše plány nevychádzali, s postupom času sme pocítili frustráciu. Snažili sme sa urobiť priveľa a ako výsledok, nič sme neurobili veľmi dobre.

V roku 1999 sme začali jednoduchú disciplínu budovania témy Jedného Slova pre nastávajúci rok. Áno, správne - Jedno Slovo. Nie fráza alebo veta, len jediné slovo. Sústredením sa iba na Jedno Slovo sme zažili neskutočnú životnú zmenu rok za rokom. Ak objavíte vaše Jedno Slovo pre rok, poskytne vám to viac jasnosti, zanietenia a účelu pre život.

Cvičenie Jedného Slovak prinesie jednoduchosť a sústredenie sa. Prevedie nás to rozrušeniami a pomôže nám sústrediť sa na to, na čom skutočne záleží. Dalo nám to rozhľad vo všetkých smeroch: duchovnom, fyzickom, duševnom, citovom, vzťahovom a finančnom. Boh nás premenil cez toto cvičenie; Boh má radosť zo životných zmien.

Je tu dôvod prečo hovoríme, "Zvoľte si Jedno Slovo pre rok...ale buďte opatrní." Akonáhle objavíte vaše slovo, boj sa začína. Zaháji to proces učenie, budovania, zdokonaľovania a formovania. Boh použije vaše slová ako svetlo a zrkadlo - odrážajúce vašu cestu a odhaľujúce veci, ktoré potrebujú zmenu. Napomáha skvelej ceste hore a dole, navrhnutej urobiť vás človekom, akým by ste sa mali stať.

Našou skúsenosťou bolo, že Boh rýchlo odhalil svoje plány pre rok v ktorom sme si stanovili Jedno Slovo. To slovo (nech je to disciplína, plody Ducha, charakterová vlastnosť alebo Božia vlastnosť) bude značkou pre váš rok! Takže objavte vaše Jedno Slovo pre rok a podeľte sa oň s ostatnými! Môže to zmeniť váš život!

Začnite


1. Čo vám Boh hovorí počas uplynulého roka?


2. O ktoré oblasti vášho života sa chce Boh postarať a použiť pre Svoju slávu?


3. Kam vás chce Boh umiestniť v nasledujúcom roku?
Cvičenie:


Žalm 2:1-14; Evanjelium podľa Lukáša 18:22; Evanjelium podľa Mareka 10:21

Nadčas


"Drahý Pane, prosím ťa, aby si ho uskutočnil rokom životnej zmeny. Zjav sa mi, keď mi budeš ukazovať, ktoré Jedno Slovo bude mojím námetom. Naplň ma Svojim Duchom Svätým. Uvedomujem si, že je to cesta učenia, nie úloha, ktorú je potrebné splniť. Posilňuj ma denne, počas prežívania môjho Jedného Slova. V mene Ježiša, Amen."