Jedno Slovo, ktoré zmení tvoj život

Deň 2 z 4 • Čítanie na dnes

Zamyslenia

Len Jedno Slovo

 

Nastavenie
Je zložité zjednodušiť si život. Upriamiť svoju pozornosť sa zdá byť nemožným. Počas uplynulého roka ti ľudia možno stovky krát kládli otázku, “Ako sa darí?” Tvoja odpoveď možno bola niečo ako, “Bol/-a som TAK zanepraznený/-á!” Nikdy nepočuješ nikoho povedať, “Mal/-a som strašne veľa voľného času a obzerám sa po niečom novom, čo by sa dalo robiť.” Taký človek neexistuje.

Máš tony zodpovedností a tvoj rozvrh je bláznivý. Máš pocit, že životom šprintuješ. A to je dôvod, prečo sa musíme snažiť objasniť a zjednodušiť život. Podelili sme sa s mnohými o jednoduchú disciplínu, ako budovať len jedno slovo ako tému pre nadchádzajúci rok. Rozhodli sme sa, že prestaneme počúvať novoročné predsavzatia a začneme žiť Jedno Slovo. Aj keď Biblia neuvádza frázu ako "Téma Jedného Slova", je zaujímavé uvedomiť si, že fráza "jedna vec" sa objavuje v Biblii päťkrát: raz v Liste Filipanom a štyrikrát v Evanjeliách.

V Liste Filipanom 3, 13-14 Pavol používa frázu "jedna vec", aby usmernil našu pozornosť na jeho volanie. V Evanjeliu podľa Lukáša 10, 42 Ježiš hovorí Marte, "len jedna vec je potrebná." Evanjelium podľa Lukáša 18, 22 aj Evanjelium podľa Marka 10, 21 obsahujú Jeho slová bohatému mužovi a vyjadrujú nedostatok "jednej veci." Evanjelium podľa Jána 9, 25 tiež obsahuje túto frázu, keď slepý muž hovorí Farizejom, "Jednu vec viem isto. Bol som slepý, ale teraz vidím!" Tak, ako sa vo veršoch používajú tieto slová, aj my môžeme začať používať jedno slovo, stačí požiadať Boha, aby nám odhalil tému Jedného Slova pre rok.

Keď sme tento proces začali po prvý krát, polovica zábavy bola určiť slovo pre rok, ale naučili sme sa, že nie je dôležité, kto to slovo určí, ale Boh, ktorý nám ho prezradí. Boh nám do našich duší zaručene prinesie pomazané, špecifické slovo. Priznávame, že počas prvých rokov sme slovo vyberali iba my a len málokto dostal slovo od Boha.Aj napriek tomu ho Boh naďalej používal! Ale ako sme získavali viac skúseností v tomto procese, naučili sme sa skutočne počúvať a sledovať Božie vodcovstvo vo voľbe slova. Počúvaním Božieho hlasu odhalíš slovo od Boha, nie len dobré slovo.

Užívaj si priebeh a pamätaj si: len Jedno Slovo. Nie frázu. Ani dve slová. Sústreď sa na životnú zmenu. Len Jedno Slovo!

Začni
1. Prečo je také zložité zjednodušiť si život? Prečo je tento život tak zložitý?
2. Prečo si myslíš, že sa snažíme ohúriť ľudí s viac vecami ako s menej vecami?
3. Čo ti Boh hovorí práve teraz o téme tvojho Jedného Slova pre rok? Venuj svoj čas modleniu sa a proste Boha, aby sa vám prihováral.

Cvičenie

Hebrejom 12, 1-2; Evanjelium podľa Jána 9, 25; Filipanom 3, 13-14

Nadčas
"Drahý Nebeský Otec, prosím o jediné Jedno Slovo. Chcem slovo od Teba. Prosím, zjav sa mi. Som pripravený/-á prijať slovo určené pre mňa. V mene Ježiša, Amen."