Skutky pokánia

Skutky pokánia

5 dní

Pokánie je jedným z kľúčových skutkov, ktoré všetci robíme pri poznávaní Krista ako nášho osobného Spasiteľa. Pokánie je naším skutkom a odpustenie je reakciou Boha z Jeho dokonalej lásky k nám. Počas čítania tohto 5 dňového plánu čítania dostanete každý deň verše z Biblie a krátke zamyslenie vytvorené na to, aby vám pomohli porozumieť dôležitosť pokánia pri našej ceste s Kristom. Pre viac obsahu navštívte stránku www.finds.life.church

Vydavateľ

Tento plán vytvorilo Life.Church

O vydavateľovi

Vyše 750000 dokončení