Modlitba

3 týždne

Naučte sa, ako sa najlepšie modliť, ako z modlitieb veriacich, tak zo slov samotného Ježiša. Nájdite povzbudenie predkladať Bohu svoje prosby každý deň, s vytrvalosťou a trpezlivosťou. Preskúmajte príkady prázdnych, na seba orientovaných modlitieb, v porovnaní s úprimnými modlitbami tých s čistým srdcom. Modlite sa neustále.

Vydavateľ

O vydavateľovi

Vyše 750000 dokončení