Detoxikácia duše

5 týždňov

Nie sme telo s dušou. Sme duša s telom. Ako nás dnešný svet správne nabáda, aby sme detoxikovali svoje telá, tak niekedy treba detoxikovať aj našu dušu. Tento 35-denný plán vám pomôže identifikovať aké veci chýbajú Vašej duši a čo vám prekáža stať sa takými, akými Vás Boh stvoril, aby ste boli. Naučíte sa z Božieho Slova ako môžete neutralizovať tieto poškodzujúce vplyvy a získate opäť čistý život pre svoju dušu.

Vydavateľ

Radi by sme sa poďakovali Life.Church za poskytnutie tohoto plánu. Pre ďalšie informácie prosím navštívte stránku: www.life.church

O vydavateľovi

Vyše 500000 dokončení